Algemene voorwaarden

Integriteit, plezier en zorgvuldigheid

Als je je inschrijft voor lessen of overeenkomt met of zonder anderen deel te nemen aan een workshop, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Tai Chi Peter de Jong.

Algemene Voorwaarden Tai Chi Peter de Jong 2016

Integriteit

Centraal in de lessen staan geestelijke, lichamelijke en sociale integriteit. Wij verwijzen naar die onderdelen in de ‘beroepscode’ die te vinden is op de website van de NLCoach, “Houvast voor kwaliteit en sportmoraal” NLcoach-beroepscode. Daarnaast is het belangrijk dat elke seksuele intimidatie wordt afgekeurd. Neem direct contact op met ons als u iets daaromtrent te melden hebt of informeer bij www.watisjouwgrens.nl .

Zorgvuldigheid van alle partijen

Ook al zijn de activiteiten veilig, en wordt door de docent gelet op het welbevinden van de leerlingen, is de leerling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het is prettig als fysieke of mentale beperkingen vooraf bij de docent worden gemeld. De docent of Tai Chi Peter de Jong zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke of mentale schade tengevolge van de aangeboden activiteiten en informatie.

Plezier

Heb bij de lessen altijd oog voor je eigen grenzen en dat van anderen. Het gaat om een activiteit die plezier brengt voor jezelf maar vooral ook voor anderen. Houdt rekening met elkaar.